background

emino participeert in 29 lokale partnerschappen

Het doel is om op een duurzame en dynamische manier een antwoord te kunnen bieden op de uiteenlopende behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk.

Lokale partnerschappen zijn gestart!

Dit jaar startten de lokale partnerschappen, ondertussen staan coaches bij de eerste cliënten aan de deur.

Waarom zetten we hier mee onze schouders onder?

Het doel is om op een duurzame en dynamische manier een antwoord te kunnen bieden op de uiteenlopende
behoeften en vragen van mensen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk. Het lokaal netwerk organiseert m.a.w. multidisciplinair maatwerk voor de doelgroep. De profielen zijn erg uiteenlopend maar vereisen allen maatwerk. Alle deelnemers hebben nood aan verschillende expertises en diepgaande kennis.

De coach van emino werkt vanuit een generalistische basishouding aan empowerment. Vanuit deze generalistische basishouding zetten we in op laagdrempelig contact en nabijheid (outreachend
werken). We ondersteunen de deelnemers op alle levensdomeinen. We ontrafelen hun problemen,
bewaren het overzicht, gaan na bij wie ze hiervoor terecht kunnen en bekijken samen met hen wat er in orde moeten worden gebracht (bijv. administratie).

We zetten daardoor sterk in op het bouwen van bruggen naar andere dienstverlening. Emino maakt het verschil door de combinatie van een generalistische én specialistische werking in de praktijk toe te passen (cfr. methodiek generalistisch werkt). Ook als specialist hebben we expertise op heel wat domeinen zoals de gespecialiseerde ondersteuning van personen met een beperking naar werk, de re-integratie van langdurig zieken, …

“Onze ambitie? Talenten van allerlei soorten en maten laten schitteren. Mensen opnieuw doen geloven in hun eigen talenten en toekomst. Een toekomst die ze door de meervoudige problemen soms zelf niet meer zien. We willen mensen opnieuw gelukkig maken en samen mee op pad nemen.’
Nina Noyen (coach LINK) 


29 partnerschappen en een eigen project in de hoofdstad

Emino participeert in 29 partnerschappen in Vlaanderen en een eigen project in de hoofdstad (I CAN BXL). We zijn een solide en ervaren partner die heel wat te bieden heeft. De partnerschappen variëren van
grootte van de enige partner (LP Kruibeke) of slechts twee, over naar partnerschappen met bijvoorbeeld 4 of 6 partners (LINK) tot grote netwerken zoals ‘Horizon’ te Antwerpen, met maar liefst 16 partners
aangestuurd door drie coördinatoren. Allen staan ze voor de uitdaging om in hun lokale regio expertises samen in te zetten voor deelnemers met een complexe multi-problematiek.

Een overzicht per provincie:

 • Antwerpen
  • Baldemore: Lijn 18
  • Neteland: Now
  • Brasschaat: Modo
  • Stad Antwerpen: Horzon
  • Turnhout: PAKT
  • Zuiderkempen: Kanz
  • Noorderkempen: Moef NK
  • KINA: Link
  • Klein Brabant Vaartland: Aan-zet
  • Lier - Heist op den berg - Berlaar - Nijlen: Troef
  • Mechelen - BODUKAP: Stroom
  • Vlotter: UPLOAD + 

 • Oost-Vlaanderen 
  • Leie en Schelde: B-OOST Leie en Schelde
  • Sint-Niklaas: B-OOST Sint-Niklaas
  • Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht
  • Cluster Waasland: B-OOST Waasland
  • Scheldeland: B-OOST Scheldeland 
  • Aalst: B-OOST Handel Samen
 • Limburg
  • Maasland: LP Maasland
  • Haspengouw: LP Haspengouw

 • Vlaams-Brabant
  • Leuven
  • Zuid-Oost Hageland: ZOH Aan Boord
  • Demerland
  • GriMAViZA: Lift
  • Zuid-West Rand
  • Dilbeek, Asse, Wemmel, Opwijk, Merchtem: DAW+
 • West-Vlaanderen
  • Brugge: Parcourage
  • Middenkust: Vlamm
  • Westhoek: WestUp
 • Brussel

 

Met de financiële steun van Europa WSE 

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen
VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners. De oproep kwam er als een vervolg op de ‘lokale partnerschappen voor jongeren’ en de projecten ‘outreach & activering’ (I CAN).

 

×