background

KANZ

KANZ is één van de 29 lokale partnerschappen waar emino mee de schouders onder zet. Samen met verschillende organisaties ondersteunen we in de regio Zuiderkempen mensen met een complexe problematiek richting activering in de breedste zin van het woord.

KANZ wil de sociale positie van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. 

We zetten samen met de deelnemers stappen naar een verhoogde zelfredzaamheid op alle levensdomeinen, een waardevolle plek en/of een zinvolle bijdrage in de maatschappij.

De partners bieden een integrale dienstverlening aan die outreachend, aanklampend en op maat is van de deelnemer in een kwetsbare situatie. Op basis van de noden van de deelnemers kan de expertise van het expertiseteam op maat ingezet worden ter ondersteuning van het traject van de deelnemer.

Centraal in de begeleiding is dat elke deelnemer een trajectgezel heeft. Deze persoon fungeert als coach, vertrouwenspersoon, vraagverduidelijker en expertisezoeker.

 

 

Heb je nog vragen over KANZ?

Stuur een mailtje naar kanz.zuiderkempen@gmail.com of stel je vragen aan Tinne Lommelen van Sociaal Huis Geel. 

Dit zijn haar contactgegevens:

📨 tinne.lommelen@geel.be 

☏  +32 492 90 10 46

 

Over het project

Het Lokaal Partnerschap KANZ gaat van start op 1 januari 2024 en kent een duurtijd van 6 jaar. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE, de Vlaamse Overheid, de Lokale Besturen en VDAB.

KANZ is een samenwerking tussen

Image Image Image Image Image Image
×