background

Algemeen privacybeleid

Emino vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en uw privacy wordt gerespecteerd. In deze algemene privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Emino vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Dit brengt o.a. met zich mee dat wij:

 • Je gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken;
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • erover waken dat uw gegevens juist zijn;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die
  de beveiliging van je persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
  wijzen en deze rechten respecteren.

Wie een beroep doet op de dienstverlening van emino ontvangt een meer uitgebreide privacyverklaring op maat. Bovenstaande principes zijn daarin verwerkt.

Ons meer uitgebreid privacybeleid voor sollicitanten kan je hier nalezen.

Wil je meer weten over ons cookiebeleid? Lees het hier na. 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij het team DPO of Data Protection Office van emino.

Via mail: privacy@emino.be
Telefonisch: +3236707105

×