background

AZ Rivierland helpt chronische pijnpatiënten op weg naar werk

AZ Rivierland en emino slaan de handen in elkaar.

AZ Rivierland helpt chronische pijnpatiënten op weg naar werk

Het project Werkschakel slaat een brug tussen zorg en werk. Het doel is om mensen met gezondheidsuitdagingen te bereiken, informeren, motiveren, sensibiliseren en eventueel in te schrijven bij VDAB. Door de krachten te bundelen en samen te luisteren naar de behoefte van de patiënt vanuit ieders expertise, kunnen we heel gericht en persoonlijk aan de slag. Hierdoor kunnen we drempelverlagend werken en kunnen de patiënten een weloverwogen keuze maken.

“Werken stimuleert het herstel van deze mensen. Door te gaan werken krijgen ze terug sociale contacten en voelen ze zichzelf waardevol. Ze horen er terug bij in de maatschappij waardoor hun eigenwaarde stijgt. Tijdens het werken zijn ze ook afgeleid van de pijn. Ze vinden met andere woorden terug hun weg in het leven. Daarom is het belangrijk om mensen in een vroeg stadium van hun herstel te bereiken met als doel de mogelijkheden af te toetsen richting werk. Want hoe vroeger ze opnieuw aan werk denken, hoe groter de kans is dat men terug de stap zet naar de arbeidsmarkt.” zegt Cree Meersmans, emino coach.

De sociale dienst van het ziekenhuis en emino coach zetten inactieve mensen aan het denken over ‘iets doen’ en ‘iets actiefs’ verkennen om de stap te zetten naar een arbeidstraject, job, vrijwilligerswerk of werkhervatting. Zo maakt het maatschappelijk herstel ook deel uit van hun zorgproces.

“Werkschakel is een grote meerwaarde. De sociale dienst en emino coach zijn nu op dezelfde locatie gevestigd. Dit maakt het laagdrempeliger voor onze patiënten. Deze samenwerking creëert vertrouwen zowel bij onze patiënten als voor ons als hulpverleners. Ze kunnen nu direct terecht bij de coach van emino die hen informeert en begeleidt met de veelheid aan administratie en informatie. De doorverwijzing naar werk gebeurt hierdoor sneller en het traject is ook korter.”, aldus Francis De Wit, Sociale dienst van het ziekenhuis AZ Rivierenland.

“De begeleiding kan bestaan uit een éénmalig gesprek, een langer traject, een gezamenlijk gesprek met een zorgprofessional en/ of een deelname aan infosessie of workshop. De aanpak hangt af van vragen en wensen van de patiënt.”, zegt Cree Meersmans, emino coach.

Hoe is de samenwerking ontstaan?

Annelies van Brussel, emino coach, heeft al langer een samenwerking met AZ Rivierenland via de proeftuin verbreding Rentree. Dit was een proefproject om mensen te informeren en sessies op maat aan te bieden over werken tijdens en na ziekte. Door de laagdrempeligheid sloeg dit project aan en zagen we dat dit een succesverhaal kon worden. Sinds februari is het project Werkschakel opgestart en heeft Annelies ook hier haar schouders ondergezet. Sinds kort heeft ze de samenwerking met AZ Rivierenland overgedragen aan haar collega Cree Meersmans.

Praktisch

Concreet zullen hiervoor 2 personen in AZ Rivierenland aanwezig zijn. Francis de Wit, sociale dienst van het ziekenhuis AZR, en Cree Meersmans, emino coach. Voor alle vragen/ afspraken rond Werkschakel binnen AZR kan je terecht bij Francis De Wit van AZR tijdens de kantooruren. Cree is elke woensdagvoormiddag aanwezig in AZR.

 

Vanaf 2024 wil Vlaanderen jaarlijks 12.000 personen met een erkenning arbeidsongeschiktheid begeleiden in een re-integratietraject bij VDAB en partners. Emino en GTB bundelen de krachten in 'Werkschakel', een consortium dat in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties jaarlijks bijna 4000 personen met gezondheidsuitdagingen extra naar VDAB zal toeleiden. De samenwerking kadert in de oproep ‘Vindplaatsgericht en outreachend werken’ van Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

De samenwerking, gebaseerd op de overtuiging dat elk talent passend werk verdient, startte op 1 februari 2024 en loopt tot eind 2025.

Project in samenwerking met VDAB, Emino, GTB met ondersteuning van de Vlaamse overheid. 

×