background

Werkschakel - een samenwerking tussen emino en GTB

Heb je een gezondheidsprobleem en vragen omtrent werk? Werkschakel kan je ondersteunen.

Ben je nog in behandeling? Revalideer je maar denk je soms alweer aan werken?

Werkschakel is een project van emino en GTB in zorg- en welzijnsorganisaties om mensen in ziekte of herstel te ondersteunen.

Zit je met vragen over werk:

  • Zal ik nog kunnen werken?
  • Mag ik werken van de mutualiteit?
  • Kan ik een opleiding volgen?
  • Wat is progressieve werkhervatting?
  • Wat gebeurt er met mijn uitkering?
  • Hoe schrijf ik me in bij VDAB?
  • ...

Tijdens jouw herstel is werk ook heel belangrijk. We bespreken dit daarom in een vroeg stadium van jouw behandeling. Een coach van Werkschakel – eventueel samen met een zorgprofessional - zoekt samen met jou een antwoord op jouw vragen. Zo kan je revalidatie ook afgestemd worden op jouw werkdoelen.

Hoe ondersteunen we je?
De coach luistert naar jouw vragen en staat samen met jou stil bij wat je wel of juist niet wil, kan, mag of durft als het op werken aankomt.

De begeleiding kan bestaan uit een éénmalig gesprek, een langer traject, een gezamenlijk gesprek met een zorgprofessional en een deelname aan infosessies of workshops. De aanpak hangt af van jouw vragen en wensen.

Praktische info
We informeren je zodat jij jouw keuze kan maken. Je hebt daarvoor geen goedkeuring nodig van de adviserend arts van het ziekenfonds of van de arbeidsongevallenverzekering.

Deelname is gratis en vrijblijvend.

Werkschakel - een samenwerking tussen emino en GTB

Image
×