background

levensloopmodel

Transities verlopen voor mensen met ASS dikwijls erg gecompliceerd. Perspectief-denken en vroegtijdig actie ondernemen zijn daarom van groot belang in de begeleiding van personen met ASS. Een boek voor de professional die werkt met personen met ASS, leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en jobcoaches.

Product Image
Boek: levensloopmodel

boek

Een autismespectrumstoornis (ASS) opent blijvende behoeften doorheen de gehele levensloop op gebied van zorg maar ook op het vlak van onderwijs en werk. Tijdens het leven zijn er verschillende transitiemomenten zoals de stap naar het basisonderwijs of het middelbaar, het veranderen van studierichting, het aanvatten van hogere studies of de intrede in de arbeidsmarkt. Transities verlopen voor mensen met ASS dikwijls erg gecompliceerd. Perspectief-denken en vroegtijdig actie ondernemen zijn daarom van groot belang in de begeleiding van personen met ASS.

Het AVANTI-project ontwikkelde een levensloopmodel vanuit een proactieve en integrale ondersteuningsvisie. Het model veronderstelt dat transities voldoende voorbereid moeten worden, omdat het al dan niet slagen van een onderwijs- of arbeidstraject hiervan afhangt.

Dit boek richt zich tot de professional die werkt met personen met ASS, leerkrachten, hulpverleners, begeleiders en jobcoaches. Deze gids biedt hun het theoretisch kader van het levensloopmodel en de vertaling ervan naar de praktijk aan de hand van enkele pilots in Nederland, Vlaanderen en Portugal.

Dit werk is het resultaat van een Europese samenwerking in het kader van het Levenslang leren-programma tussen:

Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding en Begeleiding De Ploeg vzw (BE). De Ploeg werd in 2018 emino.

Dr. Leo Kannerhuis (NL)

Het Verbond Voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs (BE)

APPACDM de Marinha Grande (PT)

Strategische Projectenorganisatie Kempen (BE). Nu Blenders.

Dit Leonardo Da Vinci-project werd mogelijk met de steun van de Europese Commissie

Over het boek

auteurs: Kristien Smet & Suzanne van Driel

Productinfo

ISBN: 978-90-441-2517-7

Verantwoordelijke uitgever: Garant

Jaar van uitgave: 2009

Aantal pagina's: 119

Taal: Nederlands

×