background

Kanskrijgers

Een educatief spel om werkzoekenden uit kansengroepen weerbaarder te maken tegen vooroordelen van werkgevers.

Product Image
Educatief spel: Kanskrijgers

educatief spel

Werkzoekenden weerbaarder maken

Werkzoekenden uit kansengroepen krijgen soms nog te maken met vooroordelen van werkgevers. Dit spel helpt hen weerbaarder te maken. De spelers vullen zoveel mogelijk openstaande vacatures in het op het spelbord. Tijdens het spelverloop botsen spelers op weerstanden van werkgevers en concurreren ze met ideale kandidaten. Weerstandskaarten stimuleren spelers om te vertellen en te discussiƫren over hoe ze de weerstanden van werkgevers kunnen weerleggen. Kanskaarten bestaan uit opknappers en afknappers. Opknappers zijn voorbeelden van goede praktijken. Afknappers maken thema's bespreekbaar die een werkgever niet bevraagt en toch steeds verwacht. De groepsgesprekken die hierdoor op gang komen zijn een belangrijk element in het spel.

Voor wie?

Het spel richt zich tot werkzoekenden van 15 tot 67 jaar uit kansengroepen, met name mensen in kansarmoede, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een andere culturele achtergrond, jongeren, kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden, alleenstaande ouders, 50-plussers, vrouwen en ex-gedetineerden. Je speelt het spel met 3 tot 12 spelers.

Productinfo

Jaar van uitgave: 2013

Duurtijd: Voorzie 1 tot 3 uur om het spel te spelen.

×