background

Minder gespecialiseerde jobcoaches voor meer kwetsbare werkzoekenden

Minder gespecialiseerde jobcoaches voor meer kwetsbare werkzoekenden

Emino moet omwille van drastisch verminderde inkomsten noodgedwongen de personeelsinzet op de dienstverlening Lokale Partnerschappen terugschroeven. In deze dienstverlening begeleiden we samen met andere lokale partners kwetsbare werkzoekenden en jongeren met complexe problematieken om hun positie te versterken op de arbeidsmarkt én in de samenleving. 

De projectsubsidies van Europa WSE kennen een grondige hervorming. Voor onze organisatie is de financiële impact groot.

"Ondanks onze vele inspanningen is er geen oplossing gevonden. Wekunnen niet anders dan de personeelsinzet op de Lokale Partnerschappen terugschroeven. Het gevolg is dat een sterke dienstverlening voor kwetsbare werkzoekenden afneemt. Dat net diegroep getroffen wordt is eigenlijkonaanvaardbaar." vertelt Christel Witgeers, algemeen directeur van emino. 

Onze ontgoocheling en teleurstelling is dan ook bijzonder groot. Omdat we transparantie en openheid belangrijk vinden, willen we ook deze moeilijke periode met jullie delen. 

We moeten afscheid nemen van 20 medewerkers. Dit is 26% op de betrokken dienstverlening. Het doet pijn om zoveel kennis, expertise en gedrevenheid te moeten laten gaan. Zeker in een organisatie waarin iedereen elke dag het beste van zichzelf geeft om ongewoon talent aan het werk te helpen én te houden. Onze bezorgdheid gaat naar de collega's die de organisatie moeten verlaten en naar de werkzoekenden die we niet meer kunnen ondersteunen. Het vraagt tijd om dit een plaats te geven. 

Emino gaat ondanks deze moeilijke omstandigheden verder. We blijven onze maatschappelijke opdracht invullen want dat is meer dan ooit nodig. 

 

Bestuur, directie, management en medewerkers van emino 

 

×