background

Emino ontvangt certificaat Baanbrekende Werkgever '24!

Emino legde in 2023 een leertraject af en ontvingen hiervoor het certificaat Baanbrekende Werkgever ’24. Hiermee spreken we ons engagement uit om te blijven bouwen aan een duurzame en mensgerichte organisatie.

Emino ontvangt certificaat Baanbrekende Werkgever '24!

Een Baanbrekende Werkgever zet resoluut in op een duurzaam mobiliteitsbeleid en een mensgericht personeelsbeleid.

In 2023 nam emino deel aan een certificatietraject om te leren en te groeien op de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever:

  • Duurzaam werk
  • Slimmer en groener onderweg
  • Minder onderweg

Bij emino nemen we onze verantwoordelijkheid om een verschil te maken in de maatschappij. Naast aandacht voor preventie en zelfzorg dragen we ook het aspect 'duurzaamheid' hoog in ons vaandel. Deze acties zijn ondertussen al goed ingeburgerd:

  • Waar we kunnen, werken we samen met sociale economie
  • We kiezen voor duurzame materialen
  • Overtollig materiaal (bureaustoelen, tafels,…) op één locatie krijgt een nieuwe bestemming op één van de andere locaties
  • Bij attenties voor medewerkers, relatiegeschenken en give aways maken we een duurzame keuze
  • Ons printgedrag is op aansturen van IT veranderd (we printen zo weinig mogelijk, recto-verso en voornamelijk in zwart-wit)

Naar aanleiding van het telewerken in de periode van Corona heeft emino ervoor gekozen om in te zetten op het hybride werken voor een betere balans tussen werk en privé. Hiervoor is een beleid uitgewerkt en werden workshops georganiseerd voor alle medewerkers. Ook het nodige materiaal werd ter beschikking gesteld zodat medewerkers vlot kunnen telewerken. Overleg gebeurt nu veel meer online. Dit zorgde ook voor een afname van onze verplaatsingen.

Onze focus lag in het traject van Baanbrekende Werkgever om maximaal in te zetten op alternatieve/groenere vormen van verplaatsing. We hebben een modal shift op gang gebracht waarin we elk(e) medewerker en team responsabiliseren door na te denken over hun persoonlijk en collectief verplaatsingsgedrag.

Door het meten van onze verplaatsingen deden we de vaststelling dat er, ondanks het aanbieden van een fietsvergoeding, nog steeds weinig groei was bij fietsgebruik in woon-werkverkeer. We hebben een sensibiliseringscampagne opgezet om het fietsgedrag nog meer in onze organisatie binnen te brengen, zowel voor woon-werkverkeer als onze dienstverplaatsingen. We activeerden onze collega’s om hun duurzaam verplaatsingsgedrag letterlijk in beeld te brengen en zo ook mensen uit te dagen hetzelfde te doen. Als organisatie die verspreid is over meer dan 26 locaties creëerde het ook een gevoel van meer verbondenheid.

Dankzij al deze inspanningen hebben we het certificaat van Baanbrekende Werkgever 2024 verdiend.

×