background

Ondersteuning Alternerend Leren

Coaching voor jongeren die alternerend leren.

 

Beter voorbereid naar de arbeidsmarkt

Jongeren zijn de toekomst. Door hen voor te bereiden op een leerervaring op de werkplek en/of te ondersteunen op de werkplek leggen we de basis voor een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt.

Het project bestaat uit begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. Deze begeleidingstrajecten kennen een dubbel doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking, hetzij ter voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, hetzij ter ondersteuning op de werkplek.

Hoe doen we dat?

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Er wordt gewerkt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming.

Voor wie?

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL) is er voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren uit het duaal leren, aanloopfase of het huidig stelsel voor Leren en Werken.

Emino en Arktos werken samen in de provincies Antwerpen (regio Antwerpen, Kempen en Mechelen) en Oost-Vlaanderen (regio Aalst en Oudenaarde).

Aanmeldingen gebeuren door de scholen.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Mail naar aanmeldingen.ond@emino.be

Financiering 

Dit project is mogelijk met de financiële steun van ESF, Stad Mechelen en Stad Antwerpen.

        

We werken samen met

Image
×