Jongeren en onderwijs
17 mei 2023

Zoom Noord

De jongere staat aan het roer van zijn eigen traject

We geloven in de kwaliteiten en talenten van elke jongere en willen hen binnen een sterk partnerschap ondersteunen in het overbruggen van drempels binnen verschillende levensdomeinen. De partners slaan de handen in mekaar om de jongeren op een outreachende, aanklampende manier te bereiken. De jongere staat steeds aan het roer van zijn traject en samen met de verschillende partners trachten we op een creatieve manier tegemoet te komen aan de specifieke hulpvraag van de jongere. We kiezen voor een gecontinueerde begeleiding waarin niet doorverwezen wordt maar samengewerkt.  

Hoe pakken we dit aan?

De trajectgezel treedt op als centraal ankerfiguur voor de jongere en de relatie tussen hen beide staat centraal. De trajectgezel verplaatst zich letterlijk naar de leefwereld van de jongere en er wordt een traject op maat van de jongere opgebouwd met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.  

Om de sociale positie van de jongere binnen onze samenleving en arbeidsmarkt te versterken werken we samen met verschillende lokale partners. Afhankelijk van de noden van de jongere zullen partners een ondersteunende of begeleidende rol in het traject opnemen. We streven hierbij naar een organisatie-overschrijdende, complementaire en elkaar versterkende partnerschapswerking.

Voor wie?

Zoom biedt ondersteuning aan jongeren tussen 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Het gaat over jongeren die drempels ondervinden binnen verschillende levensdomeinen en een ontoereikend netwerk hebben om op terug te vallen.

 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 en 528- Lokale partnerschappen voor jongeren. De verschillende partners zijn emino, Arktos, Groep Intro, DAGG, VDAB en Welzijnsregio Noord-Limburg. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 01/12/2020 tot 31/12/2023 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.