Jongeren & onderwijs
01 september 2021

VOORSPRONG

Lokaal partnerschap voor jongeren

Met het project VOORSPRONG willen we jongeren tussen de 18 en 30 jaar die vastlopen op verschillende levensdomeinen als partnerschap ondersteunen en begeleiden om stappen te zetten in deze levensdomeinen.  

Hoe pakken we dit aan?

Met de verschillende partners wordt er bekeken wie het traject opneemt en welke stappen er dan gezet worden. Er wordt ingezet op individuele begeleiding, naast groepsvorming.  

De jongere terug activeren in de samenleving en samen met hem/haar stappen zetten richting de samenleving zijn doelstellingen waar we samen voor gaan.  

Het netwerk rond de jongere wordt opgebouwd en samen vormen gegeven met de jongere op basis van de noden en behoeften die er op dat moment liggen.  

We geloven als partnerschap in de kwaliteiten en krachten van de jongeren en willen ervoor zorgen dat zij een ‘voorsprong’ hebben in de maatschappij.  

 

Over het project

Voorsprong is een ESF-project binnen de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren - tweede ronde Blinde vlekken. Dit project is een samenwerking tussen emino, Arktos en Stad Beringen en wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.