Jongeren & onderwijs
06 juli 2021

Upload Boom

Welkom bij UPLOAD Boom

Het pilootproject "UPLOAD Boom"  richt zich tot jongeren tussen 18 en 30 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en die ook op andere levensdomeinen drempels ervaren.  

We ondersteunen jongeren in hun zoektocht naar werk en versterken hun talenten. Daarnaast gaan we aan de slag met andere thema’s zoals wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk … We willen hun kansen op de arbeidsmarkt én in de samenleving vergroten.

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

We werken nauw samen met onze  kernpartners en geloven in de expertise van deze verschillende organisaties (welzijn en arbeid). Door onze krachten te bundelen, begeleiden we jongeren integraal en krachtgericht. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen. We stemmen onze dienstverlening af op de lokale noden.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten met een eerste kennismaking tussen de trajectgezel en de jongere.

De trajectgezel blijft dezelfde persoon tijdens het hele traject.

De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. 

De jongere bepaalt zelf zijn doelen én tempo. De jongere zit als het ware aan het stuur van zijn eigen traject.

De trajectgezel en jongere zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning. De trajectgezel is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.

Binnen dit traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn. Jongeren krijgen de tijd die ze nodig hebben.

Waarvoor staat UPLOAD?

Bij UPLOAD kunnen jongeren dromen over hun eigen talenten. Ze kunnen hun talenten tonen aan de buitenwereld en toekomstige werkgevers. We ondersteunen hen om zichzelf op te laden en hun doelen te bereiken. 

We willen dat wat goed loopt beter maken.

Wij geloven er in dat jongeren al over tal van talenten beschikken en we willen deze door middel van ons project extra uploaden.

UPLOAD, een project voor jongeren uit de Rupelstreek opgericht met het oog op hun specifieke noden.

 

Contactgegevens

Carole Mouligneaux (trajectbegeleider): carole.mouligneaux@cawboommechelenlier.be

Emma Mennes (trajectbegeleider): emma.mennes@emino.be

Aly Touré (trajectbegeleider): atoure@arktos.be 

Debra Deswarte (coördinator): debra.deswarte@emino.be

Nick De Ruysscher  (coördinator): nderuysscher@arktos.be 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat het emino, JAC, Arktos, VDAB en Vlotter. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.