Telewerken met een kwetsbaarheid
22 december 2021

Telewerken met een kwetsbaarheid

Blended leertraject

Het telewerken vormt niet enkel een uitdaging voor vele werknemers en werkgevers, maar mensen met een specifieke problematiek zoeken nog meer specifieke handvaten om met het telewerken aan de slag te gaan. Binnen dit project wensen we een blended leertraject te ontwikkelen waarbij werknemers met een eventuele kwetsbaarheid handvaten krijgen om aan de slag te gaan en met risico's van bv. overbelasting, sociaal isolement, weerbaarheid, enz. om te gaan.

Wat doen we?

Covid-19 dwong ons om gedeeltelijk of volledig te telewerken. Hoewel hier zeker voordelen aan verbonden zijn is efficiënt telewerken geen vanzelfsprekendheid. Het online vergaderen, minder contact met collega’s alsook de mindere ergonomische hulpmiddelen lieten al snel hun effecten zien. We zien dit vooral bij mensen met een kwetsbaarheid (ASS, burnout, psychische problematiek, …). Hiervoor is maatwerk nodig en momenteel kunnen werkgevers hieraan niet tegemoetkomen.

De vraag is groot, maar het aanbod is klein. Na een zoektocht door de Vlaamse opleidingsbank was te zien dat er geen opleidingen telewerken of hybride werken zijn. Vanuit onze expertise willen we dan ook een aanbod creëren waarbij deze kwetsbare werknemers worden ondersteund en gecoacht in hun zoektocht naar efficiënt telewerken.

In het project “Telewerken met een kwetsbaarheid” focussen we ons op deze doelgroep. We ontwikkelen een blended leertraject dat focust op verschillende thema’s die relevant zijn binnen het telewerken. Deelnemers kunnen kiezen om het gehele traject te doorlopen of om specifieke thema’s te kiezen en zo hun eigen unieke traject op te stellen.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 524 - E-leren. 
Het project loopt van 15/10/2021 tot 14/10/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF)