Autisme
27 mei 2022

Talent telt toolkit

Zeer handige toolbox! Veel info toch beknopt en praktisch gegeven. Een must have voor elke coach die mensen met autisme ondersteunt naar werk (Annelies)

De Talent Telt toolkit is gebaseerd op de methodiek van  Supported Employment en bestaat uit een veertigtal praktische instrumenten. De methodiek werd gerealiseerd dankzij middelen van het Europees Sociaal fonds (ESF) en is een initiatief van emino (voorheen De Ploeg), Blenders (voorheen SPK), Indigo, En Passent, Vlaamse Vereniging Autisme en Steunpunt Lokale Netwerken (SEN). 

De toolkit is bedoeld voor coaches die mensen met autisme begeleiden bij hun stappen naar werk. Op basis hiervan krijgen de coaches meer handvatten om personen met autisme beter te kunnen begeleiden in hun traject naar werk en/of op de werkvloer. Hierbij is het van belang om uit te gaan van de mogelijkheden en talenten van de persoon in plaats van de beperkingen. Daarnaast is ook een individuele benadering zeer belangrijk: alle mensen zijn uniek!

Hoe werkt het?

In elke fiche vind je een algemene uitleg, concrete voorbeelden uit de praktijk en concrete tips en tools.
De fiche Rode draad doorheen de begeleiding is een aanrader om er regelmatig bij te nemen en te (her)lezen! Het bevat een aantal tips die belangrijk zijn doorheen alle fases in de begeleiding.

Enkele aandachtspunten:

  • Alle instrumenten zijn apart te downloaden. Toch willen we benadrukken dat ze niet los gezien kunnen worden van de rest van de toolkit. Als je één van deze instrumenten wil gebruiken, is het raadzaam ook de informatieve fiche door te nemen die erbij hoort. Hou ook steeds rekening met de algemene aandachtspunten die als rode draad fungeren in de begeleiding van cliënten met autisme (zie fiche 2 en fiche 9). 
  • Geef dus nooit zomaar een oefening mee met de cliënt, maar koppel er steeds een gesprek aan. Leg uit wat de oefening inhoudt, wat het doel ervan is en waar de oefening zich situeert in het traject van de cliënt. 
  • Het is net zo belangrijk de oefening na het invullen te bespreken met de cliënt. Stel extra vragen en durf door te vragen waarom de cliënt iets op de één of andere manier heeft ingevuld. Achter soms ogenschijnlijk eenvoudige antwoorden, kan een dieper liggende problematiek schuil gaan die relevant is voor jou als coach.

Fiches & tools

Fiche 1: Wat is een autismespectrumstoornis?

Uitleg over wat een autismespectrumstoornis precies inhoudt en de impact er van op het dagelijks leven.

Fiche 2: Aandachtspunten in de begeleiding

Algemene aandachtspunten in de begeleiding van cliënten met autisme.

Fiche 3: Oriëntatie naar de werkvloer 

Verduidelijken van ‘werk’, het ontdekken van sterktes en competenties van de cliënt, verkenning van de arbeidsmarkt en de opmaak van een persoonsprofiel en opleidingsplan.

Fiche 4: Voorbereiding op de werkvloer

Tips om de cliënt voor te bereiden om stappen naar de werkvloer te zetten. We gaan uitzoeken wat zijn autisme functioneel op de werkvloer betekent, op zoek gaan naar waar we rekening mee moeten houden en waar we coping strategieën voor kunnen zoeken en aanleren. 

Fiche 5: Kennismaking- of sollicitatieproces

Tips die van belang kunnen zijn bij de voorbereiding van een gesprek met een nieuwe werkgever. 

Fiche 6: Coaching van de cliënt

Tips die de slaagkansen van een tewerkstelling/stage vergroten.

Fiche 8: Nazorg en werkbehoud

Nazorg en werkbehoud doelt op het opvolgen van een tewerkgestelde persoon met autisme binnen zijn bedrijf, om zo de tewerkstelling zo kwalitatief mogelijk te laten verlopen.

Fiche 9: Rode draad doorheen de begeleiding

Aandachtspunten en tips die in elke stap binnen een begeleiding van belang zijn. 

Fiche 10: Aangepast competentieprofiel coach

Als coach van personen met autisme moet je over bepaalde competenties beschikken. In deze fiche vind je een “aangepast competentieprofiel”.