Jongeren en onderwijs
17 mei 2023

SPIL Sint-Truiden

Positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken.

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

We zijn er van overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talent heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Binnen ons partnerschap zullen we onze diverse expertise bundelen en samen met andere lokale partners creatief nadenken over antwoorden op de specifieke hulpvragen van jongeren. We willen vanuit vertrouwen en openheid samenwerken met partners én jongeren. Outreachend en aanklampend werken wordt concreet gemaakt in elk traject. We zetten sterk in op de motivatie en eigenaarschap van de jongere in zijn/haar traject. Door middel van individuele begeleiding en groepsvormingen trachten we op maat van de jongere te werken. Hierdoor zullen we hen versterken in het opzetten en onderhouden van een netwerk in functie van hun zoektocht naar duurzaam werk.

Hoe pakken we dat aan?

We geloven in het werken met één centraal ankerfiguur voor de jongere, de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de coach krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere.

Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren en onder bescherming aanpakken.

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar uit Sint-Truiden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben; zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan.

Dit project kadert ins mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 528 -Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken.. Het is een initiatief van emino, Arktos, JAC, Job-Art en Sint-Truiden. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/04/2021 tot 31/12/2023 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.