Jongeren & onderwijs
21 november 2022

Samen-Werkt#Heusden-Zolder

Samenwerken met lokale partners én jongeren om hen te versterken in het opzetten en onderhouden van een netwerk.

Jong talent in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving.

Wij zijn er van overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talent heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Binnen ons partnerschap zullen we onze diverse expertise bundelen en samen met andere lokale partners creatief nadenken over de specifieke hulpvragen van jongeren. We willen in vertrouwen en openheid samenwerken met partners en jongeren. Outreachend en aanklampend werken wordt concreet gemaakt in elk traject. We zetten sterk in op de motivatie en het eigenaarschap van de jongere van zijn/haar traject. Door middel van individuele begeleiding en groepsvormingen trachten we op maat van de jongere te werken. In functie van hun zoektocht naar duurzaam werk worden de deelnemers opgenomen in het partnerschap en in het netwerk.

Hoe pakken we dat aan?

We geloven in het werken met een centraal ankerfiguur voor de jongere: de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de coach krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere.

Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren en onder bescherming aanpakken.

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die bij anderen niet terecht kunnen en op vele fronten ondersteuning nodig hebben; zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit emino, Arktos, VDAB, OCMW en Gemeente Heusden-Zolder. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.