Re-integratie
02 juni 2022

Re-integratie & zeldzame ziekte

Zeldzame ziekte? Zinvol aan het werk! 

Co-creatie als sleutel voor duurzame oplossingen op de werkvloer

Een nieuwe dienstverlening

Het doel van dit project is om een dienstverlening voor werknemers met een zeldzame ziekte i.k.v. van re-integratie en jobbehoud te ontwikkelen op maat van hun noden en wensen. Hierbij leggen we in de dienstverlening de focus op het betrekken van zowel de persoon met een zeldzame ziekte, als diens leidinggevende én collega’s. Immers, vooronderzoek leert ons dat de drempels en noden waarmee personen met een zeldzame ziekte geconfronteerd worden, vaak ook een effect hebben op de bredere werkvloer. Het team doorgaat een proces van co-creatie, begeleid en ondersteund door een jobcoach, om zo tot gedragen en duurzame oplossingen te komen voor het ganse team.

 

Effecten onderzoeken 

Via een studie in samenwerking met KU Leuven willen we nagaan of deze dienstverlening de gewenste effecten heeft. Hiervoor zoeken we personen met een zeldzame ziekte en werkgevers met een werknemer met een zeldzame ziekte die willen deelnemen aan onze workshops. 

Concreet gaat het om werkgevers die iemand met een zeldzame ziekte in dienst hebben en die samenwerking en onderling begrip in het team willen stimuleren. De workshops gaan door in het najaar van 2022. De workshops worden georganiseerd op jouw locatie of bij emino. 

Heb je een zeldzame ziekte en nood aan ondersteuning op de werkvloer? Ook dan kan je je inschrijven voor onze workshops. Doel is je zelfwaardegevoel en je jobtevredenheid te verhogen. De workshops gaan door bij jou op de werkvloer of bij emino en dit in de eerste helft van 2022.

Heb je nog vragen?

Mail naar zeldzameziekte@emino.be of schrijf je in voor één van onze online infomomenten.
Saskia Martens en Deborah Vantournhout staan je graag te woord. 

Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt? Download onze flyer over de workshops. 

Lees meer over de werkgever en de werknemer.


Dit project is een samenwerking met KU Leuven (Centrum voor Omgeving & Gezondheid) en mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.