Jongeren en Onderwijs
26 oktober 2022

PARTNERSNEET2WORK 4OOSTENDE

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken

Het project ‘PartnersNEET2Work4Oostende’ kadert in het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 510 “Lokale partnerschappen voor jongeren”.

Met PartnersNEET2WORK4OOSTENDE wil het Economisch Huis Oostende partnerschappen uitbouwen en verdiepen in Oostende om de transitie tussen onderwijstrajecten en werktrajecten vloeiender te laten verlopen.

Waarover gaat het project?

De titel van het project is een woordspeling waarin NEET staat voor ‘Not in Employment, Education or Training’. NEET-jongeren, tussen 18 en 30 jaar, zijn de doelgroep van dit project. Via een lokaal gecoördineerde, organisatie-overschrijdende en complementaire samenwerking wordt gestreefd naar een integrale en participatieve benadering van jongeren met als doelstelling de inzetbaarheid van 175 jongeren te verhogen en hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken.

Wie doet hieraan mee?

Het lokaal partnerschap in Oostende is uitgebouwd uit verschillende organisaties die ervaring hebben op de snijlijn van onderwijs, arbeid en andere levensdomeinen: Arktos, Emino, CAW, Dienst onderwijs, Groep Intro, MSOC, Sociaal Huis, VDAB,...
Klik op de aanmeldknop op jongeren aan te melden voor dit project. Tweewekelijks worden de cases besproken en/of verdeeld op een dispatchmoment met alle partners.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het is een initiatief van emino, Arktos, PROFO, Groep Intro en het Economisch Huis van Oostende. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.