ESF
17 februari 2022

Onze ESF-projecten op een rij

Banner Esf Vdab ESF banner met logo VDAB

Onderstaande projecten zijn mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

TIBB

Elke loopbaan is een beetje ongewoon: iedereen komt wel eens bepaalde uitdagingen of hindernissen tegen. Het zou vreemd zijn om niets tegen te komen. Maar sommige hindernissen of uitdagingen voelen te groot of te moeilijk om zelf te overwinnen. 

Emino is zich hiervan bewust en wil een ondersteunende partner zijn voor mensen die deze hindernissen willen overspringen te helpen & te motiveren. We zijn er van overtuigd dat iedereen zijn pad (naar duurzaam werk) weer kan vinden.

Emino focust zich op het wegwerken en overkomen van hindernissen voor
• mensen met autisme,
• mensen die psychisch kwetsbaar zijn,
• mensen die opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden na (langdurige) ziekte,
• mensen die ergonomische ondersteuning kunnen gebruiken,
• jongeren die vanuit een uitdagende situatie zoekende zijn (naar de juiste opleiding of) aan de start van hun loopbaan
• mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is
• mensen die fysieke of sensoriële beperkingen hebben

Dit project is mogelijk met de financiële van het Europees Sociaal Fonds. 

Lokale partnerschappen voor jongeren (oproep 510)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

We starten projecten in verschillende regio's:

 

Lokale partnerschappen voor jongeren - Tweede ronde/Blinde vlekken (oproep 528)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

Een overzicht van onze projecten (klik op de link om naar de projectpagina te gaan): 

Werkbaar werkt

Personen met een gezondheidsprobleem en/of beperking scoren laag op het vlak van werkbaar werk. Hoger opgeleide werknemers met een gezondheidsprobleem en/of een beperking zijn zelden de primaire focus in een project krijgen. Daarom richten we ons in dit project op hen. Hoger opgeleide werknemers werken in jobs van een heel andere aard. In hun job hebben ze dan ook te maken met andere drempels en hebben ze ook een andere aanpak nodig. 

De eerste verkenningsronde gebeurt in samenwerking met de KULeuven. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op de noden van de doelgroep, maar ook op die van hun leidinggevenden en collega's. 
Dit gebeurt aan de hand van een exploratief onderzoek. Het is een combinatie van studie van wetenschappelijk onderzoek en bevraging van de doelgroep. Daarnaast wordt een Vlaams en een transnationaal partnerschap uitgebouwd. 

We onderzoeken Vlaamse en transnationale good practices. 

Dit project is een initiatief van emino en KULeuven. 

Women@work 

Om de positie van anderstalige vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt versterken. Het opzet is een innovatieve match-making via co-creatie tussen de doelgroep met een beperkte leerbaarheid en een aantal meertalige werkgevers. We willen de vrouwen empoweren en hen de nodige handvaten geven om hun plek te vinden op de Brusselse arbeidsmarkt.  Tevens houden we rekening houdend met de behoeften van de werkgevers.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Citizenne (Vormingsplus Brussel).

Re-integratie & zeldzame ziekte

6% tot 8% van de wereldbevolking heeft een zeldzame ziekte. Voor België gaat het dan om meer dan een half miljoen mensen. (ZOOM, 2018). Ons doel is om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor deze zeer diverse groep. Samen met de KU leuven (Centrum voor Omgeving & Gezondheid) onderzoeken we hun noden, wensen en drijfveren op het vlak van werk (re-integratie & jobbehoud). We gaan na of ze gemeenschappelijke noden hebben en of ze een specifieke dienstverlening nodig hebben. Indien dit zo is, gaan we na wat het dan precies moet zijn. Vervolgens stellen we aan de hand van een kwaliteitsvolle pitch onze conceptplan voor aan ESF. Het ontwikkelen van een specifieke dienstverlening zal worden opgenomen in een vervolgproject. 

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina

ACTief aan het werk

Acceptance & Commitment Therapy of ACT is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie. In dit project vertalen we de filosofie en principes van ACT naar het domein werk. We ontwikkelen een nieuwe methodiek. De coach gaat aan de slag met zowel de zichtbare (fysieke) problemen alsook de (onzichtbare) mentale klachten van de klant. De nieuwe methodiek wordt samen met op ACT gebaseerde oefeningen opgenomen in een draaiboek. Het uiteindelijk doel van het traject is een duurzame tewerkstelling. 

WIJ-3 

WIJ-3 richt zich tot jongeren tussen 18 en 25 jaar die vroegtijdig de school hebben verlaten en het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  
Binnen deze oproep hebben we in de provincie Antwerpen momenteel 2 projecten lopen. 

  • MOEF! in samenwerking met Arktos, Obelisk, Ell circo d'ell fuego en Buurtsport Antwerpen 
  • WIJ-3 Kempen & Rivierenland : De doorverwijzing gebeurt door VDAB. Daarna is er een intakegesprek met één van de coaches. Zo leren de coach en de jongere elkaar beter leren kennen. Samen bekijken ze wat er nodig is. Het traject is een combinatie van individuele coaching en leeromgevingen in groep. De deelnemer gaat samen met de coach op zoek naar zijn of haar talent en drijfveren. Het programma is steeds aangepast aan wat de deelnemer nodig heeft om sterker in zijn of haar schoenen te staan en beter voorbereid te zijn op de stap naar werk.  Dit project is een samenwerking tussen emino, WEB en Arktos. 

Aanloopfase vorming

De doelstelling is het stimuleren van de arbeidsrijpheid van leerlingen met het oog op een volgende stap richting werk. Het kan gaan om een traject in aanloopfase werk, duaal leren of tewerkstelling.

De jongerencoach biedt een traject op maat aan van de leerling. Dit kan bestaan uit onder andere individuele begeleiding, groepsvorming, interne werkplekken en/of een stage.

Het traject wordt uitgestippeld in samenspraak met de trajectbegeleider van de school.

Emino biedt de aanloopfase focus vorming aan in de regio's Antwerpen, Mechelen, Kempen en Limburg.

Iets voor jou of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Stuur een e-mail naar aanmeldingen.ond@emino.be

Aanloopfase werk

We stimuleren de arbeidsrijpheid bij leerlingen met de focus op een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming.

Emino biedt de aanloopfase met de focus tewerkstelling aan in de regio's Antwerpen, Mechelen, Kempen, Limburg, Vlaams Brabant, Brussel en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Iets voor jou of ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Stuur een e-mail naar aanmeldingen.ond@emino.be

 

IBAL

Wij bieden IBAL Oriëntering en Werk.

Bij Orientering zoeken we een passende alternerende tewerkstelling. We doen dit in overleg met de school.
Bij IBAL Werk coachen we jou en je werkgever, zodat je zo goed mogelijk integreert in het bedrijf en jouw tewerkstelling een succes wordt!

Er zijn IBAL-coaches in de Kempen, Limburg, Antwerpen en Mechelen. 

Om dit project te realiseren werken we met verschillende organisaties samen: Groep Intro, WEB, Arktos en Wela. 

Ga naar de projectpagina voor meer info.

 

Telewerken met een kwetsbaarheid

Het telewerken vormt niet enkel een uitdaging voor vele werknemers en werkgevers, maar mensen met een specifieke problematiek zoeken nog meer specifieke handvaten om met het telewerken aan de slag te gaan. Binnen dit project wensen we een blended leertraject te ontwikkelen waarbij werknemers met een eventuele kwetsbaarheid handvaten krijgen om aan de slag te gaan en met risico's van bv. overbelasting, sociaal isolement, weerbaarheid, enz. om te gaan.

Ga naar de projectpagina voor meer info.

Hybride samenwerken 2.0

Telewerken is de nieuwe norm. Hoewel in eerste instantie enkel de voordelen naar boven kwamen, is er ook het besef dat onze organisatie zeker moet nadenken over mogelijke moeilijkheden. Werknemers hebben ondersteuning nodig bij het werken vanop afstand.  

Om hier een eerste antwoord op te bieden doorliepen de teamcoaches, managers en leden van de directie een blended leertraject “leidinggeven in een hybride werkomgeving” tijdens het voorjaar van 2021. Daar niet enkel leidinggevenden ondersteuning nodig hebben maar ook de medewerkers wensen we via deze oproep voor alle medewerkers van emino een leertraject aan te bieden met de focus op samenwerken en veerkracht van het team binnen een hybride werkomgeving. Daarnaast willen we als organisatie ook inzetten op het behouden en versterken van de veerkracht binnen de (bestaande) teams. We kozen er daarom voor om aan al onze medewerkers 2 opleidingen aan te bieden. Meer weten? Ga naar de projectpagina!

Doorstroom sociale economie

Emino helpt mensen die de overstap willen maken van tewerkstelling in de sociale economie naar het reguliere circuit. We begeleiden doelgroepmedewerkers op maat aan de hand van een positieve aanpak. De doorstroomcoach ondersteunt op verschillende vlakken: het opstellen van een CV en motivatiebrief, sollicitatietraining, het organiseren van een terbeschikkinstelling, … 

Lees meer over het project doorstroom sociale economie.