ESF
30 juni 2023

Onze ESF-projecten op een rij

Banner Esf Vdab ESF banner met logo VDAB

Onderstaande projecten zijn mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Gespecialiseerde jobcoaching

Doorheen je loopbaan kan je mogelijks op drempels, onzekerheden of moeilijkheden botsen in je job. Het zou vreemd zijn om niets tegen te komen. Soms kan je hierin wel wat hulp gebruiken.
Bijvoorbeeld:

  • moeilijkheden op vlak van sociale vaardigheden
  • gezondheidsproblemen met een impact op je werk
  • disbalans tussen draagkracht en draaglast, …
  • ondersteuning bij de aanvraag of verlenging van tewerkstellingsondersteunende maatregelen
  • nood aan (aanvraag) ergonomische hulpmiddelen

Via de gespecialiseerde jobcoaching kan emino jou ondersteunen. We bieden deze coaching aan in Vlaanderen en Brussel.

We ondersteunen jou, je collega’s en werkgever op de werkvloer zelf. Het is daarom belangrijk dat je werkgever op de hoogte en/of betrokken is bij de coaching.

Deze coaching is kosteloos en wordt gefinancierd vanuit VDAB met steun van Europa WSE.

Jobcoaching op de werkvloer

Goed begonnen is half gewonnen. Om een duurzame tewerkstelling te realiseren is dat net zo. Daarom is coaching in het eerste jaar van de tewerkstelling zo belangrijk. In die fase kunnen er immers zowel vanuit de werknemer als de werkgever noden zijn naar ondersteuning. Denk aan ondersteuning op vlak van soft skills, versterking van talige vaardigheden, problemen in lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren die een impact hebben op het arbeidsmatig functioneren.

Daarom is er nu tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling coaching op de werkvloer mogelijk, dit voor zowel de werknemer als de werkgever. Deze dienstverlening is kosteloos voor zowel werknemer als werkgever. 

Deze opdracht wordt op Vlaams niveau uitgevoerd en is mogelijk met de financiële steun van Europa WSE.

GLOW

Binnen de huidige arbeidsmarktsituatie is er een aanzienlijk segment van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Via de opdracht Groeien en Leren Op de Werkvloer (GLOW) begeleidt en bemiddelt emino werkzoekenden naar het regulier economisch circuit via een intensief traject met inzet van werkplekleren. Dit geeft werkzoekenden mogelijkheid om de nodige zelfredzaamheid en competenties te verwerven die nodig zijn voor een duurzame tewerkstelling.

Werkzoekenden die hiervoor in aanmerking komen, worden door VDAB doorverwezen. 

Deze opdracht wordt op Vlaams niveau uitgevoerd. Dit project is mogelijk met de financiële steun van Europa WSE.

TIBB

Elke loopbaan is een beetje ongewoon: iedereen komt wel eens bepaalde uitdagingen of hindernissen tegen. Het zou vreemd zijn om niets tegen te komen. Maar sommige hindernissen of uitdagingen voelen te groot of te moeilijk om zelf te overwinnen. 

Emino is zich hiervan bewust en wil een ondersteunende partner zijn voor mensen die deze hindernissen willen overspringen te helpen & te motiveren. We zijn er van overtuigd dat iedereen zijn pad (naar duurzaam werk) weer kan vinden.

Emino focust zich op het wegwerken en overkomen van hindernissen voor
• mensen met autisme,
• mensen die psychisch kwetsbaar zijn,
• mensen die opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden na (langdurige) ziekte,
• mensen die ergonomische ondersteuning kunnen gebruiken,
• jongeren die vanuit een uitdagende situatie zoekende zijn (naar de juiste opleiding of) aan de start van hun loopbaan
• mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is
• mensen die fysieke of sensoriële beperkingen hebben

Dit project is mogelijk met de financiële van het Europees Sociaal Fonds. 

Lokale partnerschappen voor jongeren (oproep 510)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

We starten projecten in verschillende regio's:

 

Lokale partnerschappen voor jongeren - Tweede ronde/Blinde vlekken (oproep 528)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

Een overzicht van onze projecten (klik op de link om naar de projectpagina te gaan): 

Doorstroom sociale economie

Emino helpt mensen die de overstap willen maken van tewerkstelling in de sociale economie naar het reguliere circuit. We begeleiden doelgroepmedewerkers op maat aan de hand van een positieve aanpak. De doorstroomcoach ondersteunt op verschillende vlakken: het opstellen van een CV en motivatiebrief, sollicitatietraining, het organiseren van een terbeschikkinstelling, … 

Lees meer over het project doorstroom sociale economie.

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

We stimuleren de arbeidsrijpheid bij leerlingen met de focus op een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming.

Lees meer over het project OAL.