Jongeren & onderwijs
26 oktober 2022

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

OAL? Ondersteuning Alternerend Leren

Vanaf het schooljaar 2022 startten de organisatoren van de vroegere ESF-projecten aanloopfase en IBAL binnen het ESF-project Ondersteuning Alternerend Leren. Scholen kunnen jongeren aanmelden voor een traject op maat van de jongere.

Waarom? 

Jongeren zijn de toekomst. Door hen voor te bereiden op een leerervaring op de werkplek en/of te ondersteunen op de werkplek leggen we de basis voor een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt. Het project bestaat uit begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. Deze begeleidingstrajecten kennen een dubbel doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking, hetzij ter voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, hetzij ter ondersteuning op de werkplek.

Hoe doen we dat? 

Het project bestaat uit begeleidingstrajecten.  Er wordt gewerkt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming. De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Voor wie? 

OAL is er voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren uit het duaal leren, aanloopfase of het huidig stelsel voor Leren en Werken. 

Waar? 

Emino en Arktos werken samen in de provincies Antwerpen (regio Antwerpen, Kempen en Mechelen) en Oost-Vlaanderen (regio Aalst en Oudenaarde).

Hoe meld ik een leerling aan? 

Over het project

Dit project is mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), Stad Mechelen en Stad Antwerpen.