Jongeren & onderwijs
26 oktober 2022

MOEF! Neteland

Welkom bij MOEF! Neteland

MOEF! ondersteunt jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een grote afstand to de arbeidsmarkt ervaren in het overbruggen van drempels binnen verschillende levensdomeinen. Elke jongere beschikt over kwaliteiten en talenten die we binnen een sterk partnerschap ondersteunen. De partners bereiken de jongeren op een outreachende, aanklampende manier.

De jongere staat steeds aan het stuur van zijn eigen traject en gaat samen met de partners op zoek naar het antwoord op de specifieke hulpvraag van de jongere. Hierbij gaan we voor een gecontinueerde begeleiding waarin wordt samengewerkt, niet doorverwezen.

Hoe pakken we dit aan?

Elke jongere heeft als centraal ankerfiguur een trajectgezel en de relatie tussen hen beide staat centraal. Binnen de leefwereld van de jongere bouwen ze samen een traject op maat op, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.

We werken samen met verschillende lokale partners om de sociale positie van de jongere binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken. Deze partners nemen een ondersteunende of begeleidende rol op, afhankelijk van de noden van de jongere. Daarbij streven we naar een partnerschapswerking die organisatie-overschrijdend, complementair en elkaar versterkend is.

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.