Jongeren en onderwijs
05 augustus 2021

MOEF! Lier-Heist-Nijlen-Berlaar

Welkom bij MOEF! Lier-Heist-Nijlen-Berlaar

Dit project richt zich tot jongeren tussen 18 en 30 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en drempels op andere levensdomeinen. We ondersteunen jongeren in hun zoektocht naar werk en versterken hun talenten. Daarnaast gaan we aan de slag met andere thema's zoals wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk... We willen hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving vergroten. We werken nauw samen met onze kernpartners en geloven in de expertise van deze verschillende organisaties (welzijn en arbeid). Door onze krachten te bundelen, begeleiden we jongeren integraal en krachtgericht. Dit doen we in nauwe samenwerking met VDAB en de lokale besturen. We stemmen onze dienstverlening af op de lokale noden.

Waarvoor staat MOEF!

MOEF! staat voor het in beweging (move) zetten van de jongeren.

Hoe gaan we samen aan het werk?

  • We organiseren zo snel mogelijk een eerste kennismaking tussen de jongere en zijn coach. We werken met één vaste coach per jongere.
  • We werken op maat en op tempo van de jongeren. Dit wil zeggen dat hoe vaak we elkaar zien ook afhangt van de nood van de jongere. We zijn namelijk niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn.
  • De jongere wordt gestimuleerd om zelf eigenaar te zijn van het eigen traject.
  • De coach en de jongere zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning.
  • We geloven in de krachten van elke jongere en gaan op basis hiervan doelstellingen en acties bepalen.

Contactgegevens

Nick De Ruysscher (coördinator) : nderuysscher@arktos.be
Sara Benhaddou (coach): Sara.Benhaddou@cawboommechelenlier.be
Sabawoon Estamullah (coach): sabawoon.esmatullah@profo.be
Ute Maes (coach): Ute.Maes@emino.be
Emelie Moons (coach): emoons@arktos.be
Dirk Van Beeck (coach): dirk@jec-dekrone.be
Noël Van den Broeck (coach): noel@jec-dekrone.be

Over het project

Moef! Lier-Heist-Nijlen-Berlaar is een ESF-project binnen de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren - Tweede ronde/Blinde vlekken. Het is een samenwerking tussen emino, Arktos, Profo, JEC de Krone en CAW. Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van ESF.