Jongeren & onderwijs
16 september 2021

LINK-T Wetteren

We geloven in het werken met één centraal ankerfiguur voor de jongere, de trajectgezel.

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

We zijn er van overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talent heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De jongere staat dan ook centraal en is eigenaar van zijn/haar traject en het project. Maar hij/zij staat niet alleen. We laten niet los. Outreachend en aanklampend werken wordt concreet gemaakt in elk traject. Hoe dat traject er uit ziet, verschilt van jongere tot jongere. Het is steeds op maat. Om dit te realiseren werken we in parterschap met andere organisaties. We werken vanuit vertrouwen en openheid samen en erkennen de aanwezige expertise. Niet het aanbod, maar de jongere staat centraal. In samenwerking met anderen, zoeken we steeds naar de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding op maat van de jongere. 

Hoe pakken we dat aan? 

We geloven in het werken met één centraal ankerfiguur voor de jongere, de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de coach krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere. 

Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar slaan om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren en onder bescherming aanpakken.

De begeleiding van de jongere is gebaseerd op volgende basiselementen:

  • emancipatorische visie op activering;
  • outreachende/vindplaatsgerichte aanpak;
  • lokale verankering; 
  • multidisciplinaire, organisatie-overschrijdende en elkaar versterkende samenwerking;
  • generalistische en aanklampende aanpak, begeleiding op meerdere levensdomeinen;
  • de trajectgezel als centrale ankerfiguur;
  • de jongere centraal en aan het stuur van het eigen traject;
  • integrale begeleiding

Voor meer informatie of om je aan te melden: stuur een mailtje naar link-t@emino.be 

Ook in andere regio's kan je terecht bij LINK-T:

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het is een initiatief van emino, Arktos, CAW Oost-Vlaanderen, VDAB, lokale besturen en OCMW. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.