Werkgeversdienstverlening
15 mei 2023

Individueel maatwerk

Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Vanaf 1 juli 2023 is het zo ver. Dan gaat individueel maatwerk van start. De Vlaamse Overheid wil zo kansen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Reguliere bedrijven die een persoon met een arbeidsbeperking aanwerven en tewerkstellen (met een advies individueel maatwerk, toegekend door VDAB), kunnen hiervoor een loon- en/of begeleidingspremie krijgen. De loonpremie komt werkgevers tegemoet in mogelijke extra kosten om iemand met een arbeidsbeperking te werk te stellen. Het kan gaan om een tegemoetkoming in extra rustpauzes, aangepast materiaal... Met de begeleidingspremie kunnen bedrijven kwalitatieve ondersteuning bieden op de werkvloer. 

Bedrijven kunnen de expertise van emino inschakelen als extern dienstverlener of zelf de basisopleiding volgen. 

Emino is erkend als externe dienstverlener voor begeleiding

Emino heeft ondertussen meer dan 30 jaar ervaring om mensen met een arbeidsbeperking te werk te stellen én aan het werk te houden.
Die expertise kan jij inschakelen. Meer info volgt snel!

Basisopleiding begeleider individueel maatwerk

Ontdek de gloednieuwe zesdaagse basisopleiding van emino en Groep Maatwerk voor toekomstige begeleiders individueel maatwerk.

Emino en Groep Maatwerk ontwikkelden samen een opleiding die leidt tot de kwalificatie 'begeleider individueel maatwerk'.

Wie kan deze opleiding volgen?

  • Maatwerkcoaches in collectief maatwerkbedrijven die een 'extra' willen toevoegen aan hun carrière.
  • Medewerkers sociale diensten maatwerkbedrijven.
  • Toekomstige begeleiders individueel maatwerk bij bedrijven, scholen en lokale besturen.
  • Jobcoaches en begeleiders uit diverse tendertrajecten die gericht zijn op werkplekleren.
  • HR-professionals 

Wat houdt deze zesdaagse opleiding in? 

  • Het kader voor deze opleiding is het "ondersteuningsplan individueel maatwerk", gebaseerd op de 5 A's namelijk Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsorganisatie. 
  • Een stevige basis over de (specifieke relevante) sociale wetgeving bij individueel maatwerk
  • Leren handelen en coachen volgens de visie van Supported Employement waarbij er zowel aandacht is voor de werkgever als voor de maatwerker (meervoudige partijdigheid).
  • Aan de hand van concrete casussen doorlopen de deelnemers de verschillende stappen bij het opstellen van het ondersteuningsplan. 
  • Communicatieve soft skills worden getraind en deelnemers gaan aan de slag met verschillende gespreksmethodieken in ons 'methodiekencafé'.

Deze eerste opleidingen zijn ondertussen gestart. De planning voor het najaar volgt snel.

Deelnemen kan voor € 809,00/deelnemer.