Hybride samenwerken 2.0
23 december 2021

Hybride samenwerken 2.0

Telewerken is de nieuwe norm. Hoewel in eerste instantie enkel de voordelen naar boven kwamen, is er ook het besef dat onze organisatie zeker moet nadenken over mogelijke moeilijkheden. Werknemers hebben ondersteuning nodig bij het werken vanop afstand.  

Om hier een eerste antwoord op te bieden doorliepen de teamcoaches, managers en leden van de directie een blended leertraject “leidinggeven in een hybride werkomgeving” tijdens het voorjaar van 2021. Daar niet enkel leidinggevenden ondersteuning nodig hebben maar ook de medewerkers wensen we via deze oproep voor alle medewerkers van emino een leertraject aan te bieden met de focus op samenwerken en veerkracht van het team binnen een hybride werkomgeving. Daarnaast willen we als organisatie ook inzetten op het behouden en versterken van de veerkracht binnen de (bestaande) teams. We kozen er daarom voor om aan al onze medewerkers 2 opleidingen aan te bieden.

Training medewerkers ‘samenwerken in hybride werkomgeving’

Er zijn binnen emino nu al een aantal tools aangeboden om op afstand samen te werken. Maar naast deze theoretische handvaten, is het belangrijk om ook naar de praktijk te gaan kijken. Met deze training willen we alle teams aan het denken zetten. Niet alleen over hoe samenwerken op afstand kan, maar ook wat dit van mogelijke obstakels teweeg brengt en hoe je hier als team mee om kan gaan. Naast iedereens individuele schema gaan we eens op groepsniveau bekijken hoe we elkaar kunnen versterken en wat de noden van het team zijn.

De opleiding bestaat uit 2 modules, waar verschillende elementen aan bod komen:

  • Inzichten en praktische tools voor samenwerken in hybride werkomgeving
  • Boundary management
  • Oplossingsgerichte dialoog en samenwerking
  • Teamcohesie in hybride werkomgeving
  • Basisbouwstenen van constructieve teamsamenwerking (model Patrick Lencione)

Deze training werd uitgewerkt op maat van emino en wordt gegeven door Peter Schollaert van Eco-Bees. Door deze vorming aan de verschillende teams aan te bieden, willen wij hen verder ontwikkelen in het nieuwe hybride werken.

Reloadsessies veerkracht voor teams

Naast de praktische tools, wil emino ook de medewerkers versterken en aandacht geven in het behouden van de veerkracht van het team.  

We willen inzetten op de fysieke, emotionele en mentale batterij van elk team. Zo kunnen teams samen terug in verbinding stilstaan bij de eigen veerkracht, stresscoping en elkaars signalen en noden om zo terug in de eigen kracht te kunnen staan.

Hiervoor wordt beroep gedaan op de expertise van IDEWE. Zij zullen reloadsessies voorzien voor onze medewerkers, die zich richten op de veerkracht. Thema’s die aan bod komen:

  • De actuele veerkracht van het team als team bespreken aan de hand van checklist teamveerkracht op basis van de 5 domeinen van zelfzorg: Luister naar jezelf, Evenwicht en energie, Aandacht voor tijd en kwaliteit, Denk je sterk en Verzorg je lichaam
  • Ieders eigen stresscoping en hulpbronnen en de vijf domeinen van zelfzorg
  • Hoe signalen van overbelasting en burn-out herkennen en tijdig aandacht geven?
  • Tips en reflectieoefeningen om gezonde veerkracht te behouden en zelfzorg te versterken.

Het doel van deze sessie is om werknemers tools aan te reiken om hun veerkracht te behouden, stress-signalen bij zichzelf en bij andere vroegtijdig te herkennen en elkaar te ondersteunen.

Over het project

Hybride samenwerken 2.0 is een ESF-project binnen de oproep 533 - Opleidingen Telewerk en is mogelijk dankzij de financiële steun van ESF.