Jongeren & onderwijs
06 juli 2021

DRIVE

We willen er zijn voor jongeren en met hen op pad gaan om stappen te zetten in de richting van werk.

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Met het pilootproject "lokale partnerschappen" smeden we daarom een vernieuwd partnerschap in de regio Turnhout. Dit partnerschap is er om de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen weg te werken of te overwinnen. We kiezen bewust voor een samenwerking tussen organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. De partners kennen elkaar en weten hoe collega's een traject aanpakken. Het mogelijke aanbod aan begeleiding is voor iedere jongere hetzelfde en niet afhankelijk van de organisatie waar de trajectgezel voor werkt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen zodat we onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de lokale noden. 

Hoe werkt het?

  • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
  • De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. 
  • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
  • De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt
  • Jongeren informeren over rechten en plichten (en over de mogelijke gevolgen)

Voor wie? 

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan. 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit emino, Arktos, WEB, OCMW en VDAB.
Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.