Jongeren & onderwijs
26 oktober 2022

DRIVE

We willen er zijn voor jongeren en met hen op pad gaan om stappen te zetten in de richting van werk.

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Met het pilootproject "lokale partnerschappen" smeden we daarom een vernieuwd partnerschap in de regio Turnhout. Dit partnerschap is er om de groep jongeren die het moeilijk heeft om een job te vinden, te ondersteunen in hun zoektocht naar werk en drempels die ze daarbij tegenkomen weg te werken of te overwinnen. We kiezen bewust voor een samenwerking tussen organisaties die enerzijds inzetten op welzijn en anderzijds expertise hebben in begeleiding en ondersteuning naar werk. De partners kennen elkaar en weten hoe collega's een traject aanpakken. Het mogelijke aanbod aan begeleiding is voor iedere jongere hetzelfde en niet afhankelijk van de organisatie waar de trajectgezel voor werkt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen zodat we onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de lokale noden. 

Hoe werkt het?

  • Een eerste kennismaking met de trajectgezel of begeleider die de jongere het hele traject zal opvolgen en ondersteunen.
  • De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart. 
  • De jongere bepaalt zelf de doelen én het tempo om deze te behalen. De jongere zit als het ware aan het stuur van het eigen traject.
  • De trajectgezel legt de verbinding naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning en is steeds het vertrouwde aanspreekpunt
  • Jongeren informeren over rechten en plichten (en over de mogelijke gevolgen)

Voor wie? 

Jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die elders niet terecht kunnen en op vele fronten tegelijk ondersteuning nodig hebben. Zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie... of een combinatie ervan. 

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit emino, Arktos, WEB, OCMW en VDAB.
Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

 

Blog

Het verhaal van een jongere

In  januari begon mijn traject bij mijn coach. VDAB heeft me hierbij geholpen. Ik ben al bijna 2 jaar werkloos en had al enkele maanden problemen met mijn mama. Ik woonde nog thuis, deed alles voor mama, maar het was nooit genoeg voor haar en ze kon mijn vriend die autisme heeft maar niet accepteren. Dit was voor mij een enorm struikelblok om verder te kunnen en aan de toekomst te denken.

Ik kom wekelijks op gesprek bij mijn coach en kan er alleen maar positief over zijn. Er wordt naar mij geluisterd en goed advies gegeven; na elk gesprek ging ik opgelucht terug buiten. Als ik met iets zat, kon ik altijd bellen en stelde hij me gerust. Mijn coach heeft me geholpen om de banden door te knippen met mijn mama en me te focussen op wat ik wil. Ik ben van de schulden, die mijn mama had gemaakt op mijn naam, vanaf dankzij de aanvraag van mijn coach aan het OCMW. Hij heeft me ook in contact gebracht met mensen van DRIVE,  waar ik wekelijks naartoe ga samen met nog enkele andere jongeren, om te praten en samen aan onze struikelblokken te werken. Ik woon samen met mijn vriend, en ben nu volop met mijn coach bezig om in September terug te kunnen studeren, zodat ik alsnog mijn middelbaar diploma kan behalen.

Ik ben mijn coach ontzettend dankbaar voor alles.

Het verhaal van een coach

Als coach ervaar ik de lokale partnerschappen als een grote stap vooruit om de jongeren op de beste manier verder te helpen. Er kan echt op maat gewerkt worden van de jongeren, om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

 

Elke jongere is anders en heeft andere doelstelling waar hij/zij wil werken, er is in dit project de ruimte om intensief te werken aan deze doelstellingen. Dit wordt samengedaan met de jongere, ze staan zelf aan het stuur van hun traject, wij als coach zitten ernaast en ondersteunen hen. Door de jongeren zelf het stuur in handen te geven, kunnen ze werken aan wat ze zelf willen. Ik merk dat dit een grote motivator is. Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende partner organisaties, waardoor er de nodige expertise wordt uitgewisseld om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. Zo kan er bijvoorbeeld snel een netwerk rond de jongeren opgebouwd worden. De begeleiding gebeurt individueel, maar kan ook in groep voor zij die dit willen. Er worden verschillende vormingen georganiseerd, ook hiervoor vertrekken we van uit de jongeren. Door te kijken waar ze het meest nood aan hebben, kunnen we hierop inspelen en dat is een grote meerwaarde. We merken dat jongeren echt openbloeien en het beste uit zichzelf halen, omdat er naar hen wordt geluisterd en vanuit hen wordt vertrokken.

 

Als coach is het enorm leuk om op deze manier te werken, door de vrijheid kunnen we werken waar het echt omdraait en dat is de jongere!