Jongeren & onderwijs
03 mei 2023

CEMENT

Welkom bij CEMENT! 

Wij zijn van overtuigd dat elke jongere kwaliteiten en talent heeft die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Binnen ons partnerschap bundelen we onze diverse expertise om samen met andere lokale partners creatief na te denken over de specifieke hulpvragen van jongeren. We werken in vertrouwen en openheid samen met partners en jongeren. In elk traject gaan we outreachend en aanklampend aan de slag. We zetten sterk in op de motivatie en het eigenaarschap van de jongere van zijn/haar traject. Door middel van individuele begeleiding en groepsvormingen werken we op maat van de jongere. In functie van hun zoektocht naar duurzaam werk worden de deelnemers opgenomen in het netwerk van het partnerschap.

HOE PAKKEN WE DAT AAN?

We geloven in het werken met een centraal ankerfiguur voor de jongeren, de trajectgezel. De relatie tussen de jongere en de trajectgezel krijgt dan ook een centrale plaats. De nadruk ligt op de kracht van de jongere en een positieve benadering. De coaches werken op maat en hebben aandacht voor alle levensdomeinen van de jongere.
Door te werken met een sterk lokaal partnerschap gaan we de versplintering in het hulpverleningslandschap tegen. Verschillende dienstverleners slaan letterlijk de handen in elkaar om meer toegankelijk te zijn voor de jongeren. Samen kunnen we de sociale positie van onze jongeren structureel verbeteren en onder bescherming aanpakken.

VOOR WIE?

Jongeren tussen 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Jongeren die bv. niet bij hun ouders terecht kunnen en op vele fronten ondersteuning nodig hebben, zoals het niet hebben van een diploma, beperkte kennis van het Nederlands, psychische problemen, een moeilijke thuissituatie, enzovoort, of een combinatie van verschillende factoren. 

OVER HET PROJECT

Dit project kadert in de ESF-oproep 528 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit emino, Arktos, VDAB, CAW, Vzw Warm Hart en OCMW en Gemeente Houthalen-Helchteren. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 01/04/2021 tot 31/12/2023 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.