Jongeren & onderwijs
26 oktober 2022

BOEST! Your future

Nieuwe aanpak om jongeren beter te begeleiden naar werk

Emino wilt jongeren die hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden beter begeleiden. Met het project 'BOEST! Your future' werkt emino samen met de stad Leuven een nieuwe aanpak op maat uit.

Wat doen we?

Jongeren begeleiden naar werk met een positieve, integrale aanpak op maat. We begeleiden de jongeren bij verschillende zaken: oriëntatie, welzijn, solliciteren, versterken van vaardigheden …

Voor welke jongeren?

We richten ons op jongeren die hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden en afhaken bij de hulp die vandaag al bestaat.

De focus ligt op jongeren die:

  • In Leuven of in de buurt van Leuven wonen
  • Tussen 18 tot 29 jaar zijn
  • Langer dan 6 maanden werkloos zijn
  • Laag- of middengeschoold zijn

Hoe gaan we te werk? 

  • We werken op maat van de jongere, zonder verplichting. 
  • We vertrekken van de vraag van de jongere zelf.
  • We zijn flexibel op het vlak van locatie en timing ('outreachend').
  • We werken met een vaste trajectbegeleider die de jongere voor een korte of lange periode begeleidt. 

Voor dit project werken we samen met de stad Leuven en Groep Intro, Arktos en CAW Oost-Brabant. Daardoor kunnen we onze expertise uitwisselen en vlotter samenwerken en afstemmen.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 - Lokale partnerschappen voor jongeren. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Vragen of interesse in dit project?

Laat het ons weten via info@emino.be