methodiekontwikkeling
19 mei 2021

ACTief aan het werk

Acceptance & Commitment Therapy of ACT is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie. In het ESF-project ACTief aan het werk vertalen we de filosofie en principes van ACT naar het domein werk. We ontwikkelen een nieuwe methodiek. De coach gaat aan de slag met zowel de zichtbare (fysieke) problemen alsook de (onzichtbare) mentale klachten van de klant. Het uiteindelijk doel van het traject is een duurzame tewerkstelling. 

Emmylie, Hadewijch en Ellen (van links naar rechts op de foto) zetten hun schouders onder dit project. Zij maken een draaiboek met een beschrijving van de nieuwe methodiek en verschillende op ACT gebaseerde oefeningen. 

Het project loopt tot augustus 2021. Het project is mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.