Gespecialiseerde jobcoaching

Diagnose ASS, gesterkt door onderzoek

Ik voelde al lange tijd aan dat er iets niet klopte.

Op mijn werk bij het OCMW kreeg ik veel commentaar en waren er veel conflicten met mijn collega’s. Hoewel ik mezelf eerder als introvert persoon omschrijf, hadden collega’s het vaak moeilijk met mij. Ze ervaarden mij als te aanwezig, te luidruchtig, te nadrukkelijk. Ik vond het moeilijk deze feedback te vatten.

Op zoek naar antwoorden

De conflicten hielden aan, waardoor ik een diagnoseonderzoek heb laten doen. Toen ik de diagnose ASS kreeg, verduidelijkte dat veel. 

ASS,  een breed spectrum aan vragen

Tegelijkertijd bracht dit nog veel meer vragen, stress en onzekerheden met zich mee:

  • wat betekent dit voor mij?
  • wat betekent dit voor mijn werk?
  • wat moet ik met deze diagnose doen?
  • hoe kan ik dit op het werk vertellen?
  • hoe kan ik veranderingen in mijn job verwezenlijken?
  • waren werkproblemen uit het verleden ook hieraan gelinkt?

Antwoorden gezocht

Ik zocht en vond antwoorden over hoe ik functioneerde. Het was verhelderend om ineens te beseffen dat mijn job voor mij te veelomvattend was. Ik had moeite met een veelheid aan collega’s en prikkels om me heen, de talloze overlegmomenten, en de vele rollen die ik in mijn job moest opnemen.

Ander werk gezocht

Net op dat moment, had ik gesolliciteerd voor een andere job binnen de organisatie. De nieuwe functie sloot goed aan bij mijn sterktes, energiebronnen en noden. Bij deze nieuwe start zocht en vond ik hulp bij emino.

Zoekende coaching gesprekken

In de coachging gesprekken kreeg ik zicht op zoveel onduidelijkheden:

  • wat voor mij exact moeilijk liep
  • waarop ik botste, elke keer opnieuw
  • wat ik nodig heb om me goed te voelen
  • wat ik nodig heb om goed te functioneren

Gezocht, onderzocht, en gevonden!

Ik mocht beginnen op de nieuwe job! Ik maakte een goede start  in mijn nieuwe functie. Ik kreeg een afzonderlijk bureau, waar ik in alle rust kan werken en me kan focussen. Dankzij het aangepaste werkrooster moet ik geen te lange dagen werken.

Voor mezelf leerde ik mijn eigen grenzen goed te bewaken en een goede agendaplanning aan te houden. Naar collega’s toe bewaar ik nu een zakelijke afstand, die me op werkvlak dan weer dichterbij heeft gebracht.

Mijn eigenheid is niet langer zoek, ik kan nu werken vanuit mijn sterkte en mag volledig mezelf zijn!

Ben je geprikkeld door dit verhaal en heb je zelf nood aan ondersteuning op de werkvloer?