Re-integratie

Inis getuigt

Ik ben blij dat ik mijn professionele rol opnieuw kan opnemen. Een aantal zaken pak ik nu anders aan maar mijn passie en gedrevenheid voor mijn werk zijn nog hetzelfde!

Inis

Inis werkt als klinisch psycholoog in een centrum geestelijke gezondheidszorg. In mei 2018 kreeg ze de diagnose kanker. Na een intensieve behandeling en revalidatie wou ze na anderhalf jaar stilaan terug aan het werk. Inis kampte nog met pijn en vermoeidheidsklachten. Ze vroeg zich af hoe ze op een goede manier werk en gezondheid op elkaar kon afstemmen. De werkgever was bezorgd of Inis op termijn haar volledige functie opnieuw zou kunnen opnemen. Daarom schakelden zowel Inis als haar werkgever de gespecialiseerde jobcoaching van Rentree in.

De Rentree-coach bood in eerste instantie ondersteuning in het concretiseren van de terugkeer naar werk op vlak van taakinhoud, werkregime en organisatie van de werk. Inis en haar coach maakten een terugkeerplan op dat ze aftoetsten bij de werkgever. De visie en noden van de werknemer én die van de werkgever werden naast elkaar gelegd om tot een gezamenlijk akkoord te komen.

Via het stelsel van gedeeltelijke werkhervatting bouwde Inis stelselmatig haar professionele activiteiten op. Ook tijdens dit hele proces van werkhervatting kon ze rekenen op de ondersteuning van de Rentree-coach. Een succesvolle re-integratie gebeurt immers niet van de ene op de andere dag. In de gesprekken kwamen verschillende thema's aan bod: (het belang van) communicatie tussen werknemer, werkgever en collega's; concrete tips en tricks rond het combineren van werken met een beperktere energie (energiebalans); reflectie over eigen competenties en valkuilen. De coaching biedt de mogelijkheid om met een neutrale persoon met expertise rond re-integratie te reflecteren over de werksituatie. Naast bezorgdheden en twijfels kregen ook positieve ervaringen een plaats.

Inis werkt ondertussen opnieuw haar oorspronkelijk aantal werkuren. Ze is blij dat ze haar professionele rol opnieuw kan opnemen. Een aantal zaken pakt ze nu anders aan maar haar passie en gedrevenheid voor haar werk zijn nog hetzelfde!