Gespecialiseerd werkplekleren

Politiezone Kouter geeft kansen aan ongewoon talent

"Bij politie Kouter zagen ze haar talent en gaven haar de kans tot werkplekleren"
(Katrien, jobcoach bij emino)

Gespecialiseerd werkplekleren bij Politiezone Kouter

Referentiebewijs inclusief ondernemen

Jobcoach Katrien trok naar Politie Kouter met het referentiebewijs Inclusief Ondernemen. "Mijn cliënte Karen heeft een bachelor diploma in de Toegepaste Psychologie en bachelor in de Orthopedagogie en is zeer slechtziend. Bij politie Kouter zagen ze haar talent en gaven haar de kans tot werkplekleren. Zo kon ze haar kennis inzetten in het project van de Ketenaanpak." vertelt Katrien, jobcoach bij emino. 

Annemie Wittesaele, woordvoerder legt uit wat de Ketenaanpak is. "Bij de Ketenaanpak wordt info gebundeld rond burgers die regelmatig in contact komen met de politie en/of hulpverlening. Het dossier van een burger kan voorgelegd worden in een netwerk van hulpverleners, politie en parket. Het is de bedoeling om de zelfredzaamheid van de burgers te verhogen waardoor ze minderberoep doen op hulpverlenende diensten zoals o.m. de politie.”

Ondersteuning op de werkvloer

Opdat Karen haar talent ten volle zou kunnen inzetten, installeerde de IT-dienst de specifieke software die Karen nodig heeft op een computer. Hierdoor kon ze in de verschillende dataprogramma's van de politie werken. Karen leerde om de nodige info te verzamelen en een dossier aan te melden binnen een netwerkoverleg. Ze schreef voor de Ketenaanpak ook het stappenplan. Zowel Karen als de politie konden tijdens het werkplekleren rekenen op ondersteuning van Katrien. Veerle is trouwens niet de enige die bij de politiezone Kouter de kans kreeg om haar talent te tonen.

Politiezone Kouter geeft ongewoon talent een kans!

Kijk jij net als het team van Politiezone Kouter naar het talent van mensen? Contacteer ons om ongewoon talent een kans te geven!
Jij én de kandidaat werknemer kunnen rekenen op de expertise van een jobcoach die tot bij jou op de werkvloer komt.