Werkplekleren

Oogsten wat je zaait

Na een tip van Wendy Gybels, één van onze coaches, hadden we een gesprek op afstand met Kris Marguillier, zaakvoerder bij Aveve Brustem. 

Wat was jouw voornaamste beweegreden om mensen met ongewoon talent aan te werven?

Heel eenvoudig, iedereen verdient een kans! De aanpak van emino vind ik heel positief. Het werkplekleren geeft mensen aan de ene kant een goed idee wat de functie inhoudt, en aan de andere kant krijgen ze de mogelijkheid om hun talenten te tonen aan hun werkgever. Wijzelf als werkgever krijgen op deze manier ook de perfecte gelegenheid om de werknemer te leren kennen. Iedere werknemer heeft een eigen karakter en vaardigheden. Dankzij werkplekleren kunnen we zien in welke mate de werknemer de job aankan, en wordt een goede voedingsbodem gecreëerd voor een zinvolle samenwerking.

Kan je in het kort omschrijven welke meerwaarde dit voor jouw bedrijf met zich meebrengt?

Het werkplekleren is een perfecte evaluatieperiode. Hoe gaat de werknemer om met klanten? Welke inzichten heeft hij op het gebied van ordelijkheid, stockbeheer, uitpak en controle van de leveringen, enz. Ook voor ons is het een verrijking: we leren omgaan met allerhande mensen. Iedere persoon vraagt een andere aanpak, net die diversiteit is zo boeiend. Het is in feite een kruisbestuiving, omdat het ook voor ons als werkgever een uniek vooruitzicht brengt om te zien of de werknemer kan aarden bij ons.

Zou je andere werkgevers aanraden om mensen ongewoon talent aan te werven?

Zonder twijfel! Ik heb tot nu toe twee werknemers via emino op mijn werkvloer gehad. Allebei hebben ze me door hun talenten kunnen overtuigen om ze een contract aan te bieden. Beiden lieten hun kwaliteiten zien, elk op hun manier. Mijn conclusie is dat mensen soms te snel een vooroordeel hebben en dat ze daardoor vooringenomen keuzes maken. Doordat ik iedereen aanmoedig om te groeien, merk ik dat mijn vertrouwen meestal gegrond is. En draait het toch anders uit, dan nog is het een leerervaring, om toch alle mogelijkheden uit te spitten.

Wat is de meerwaarde van de jobcoach?

Dankzij de jobcoach krijgen we de juiste begeleiding, zowel voor het administratief gedeelte alsook voor de begeleiding van de werknemer. Het grote pluspunt is dat de jobcoach de werknemer goed kent, waardoor we de juiste feedback krijgen over hoe om te gaan met sommige werknemers. Er is altijd een goede en correcte communicatie. De aanpak valt in elk geval in goede aarde bij ons. Ik wil graag langs deze weg emino en de jobcoaches proficiat wensen. Mede dankzij hen krijgen mensen terug de kans om te gaan werken. Het valt mij op hoe gedreven ze zijn om de werknemers te helpen en hoe blij ze zijn als deze mensen uiteindelijk goed terechtkomen. Dat verdient een welgemeende proficiat! Jullie oogsten – in positieve zin uiteraard - wat jullie zaaien!

Iedere persoon vraagt een andere aanpak, net die diversiteit is zo boeiend.