background

Zoom Noord

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Zoom in op de toekomst

De jongere staat centraal

We geloven in de kwaliteiten en talenten van elke jongere en willen hen binnen een sterk partnerschap ondersteunen in het overbruggen van drempels binnen verschillende levensdomeinen.

Om de sociale positie van de jongere binnen onze samenleving en arbeidsmarkt te versterken werken we samen met verschillende lokale partners. Afhankelijk van de noden van de jongere zullen partners een ondersteunende of begeleidende rol in het traject opnemen. We streven hierbij naar een organisatie-overschrijdende, complementaire en elkaar versterkende partnerschapswerking.

We werken vanuit een outreachende, aanklampende aanpak. De jongere staat steeds aan het roer van zijn traject en samen met de verschillende partners trachten we op een creatieve manier tegemoet te komen aan de specifieke hulpvraag van de jongere. We kiezen voor een gecontinueerde begeleiding waarin niet doorverwezen wordt maar samengewerkt.  

Hoe pakken we dit aan?

De trajectgezel treedt op als centraal ankerfiguur voor de jongere en de relatie tussen hen beiden staat centraal. De trajectgezel verplaatst zich letterlijk naar de leefwereld van de jongere en er wordt een traject op maat van de jongere opgebouwd met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.  

Voor wie?

Zoom is er voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en die hierin ondersteuning kunnen gebruiken.

Financiering 

Zoom project is mogelijk met de financiële steun van ESF en kadert in de oproep 510 Lokale partnerschappen voor jongeren en 528 Lokale partnerschappen voor jongeren, tweede ronde, blinde vlekken. Het project loopt van 01/12/2020 tot 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image Image Image Image

Wat wij nog meer doen

Image
LINK-T

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
Image
PARTNERSNEET2WORK4OOSTENDE

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
×