background

MOEF! Noorderkempen

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Niet het aanbod maar de jongere staat centraal

Jongere aan het stuur van het traject

Elke jongere beschikt over kwaliteiten en talenten die we binnen een sterk partnerschap ondersteunen. De partners bereiken de jongeren op een outreachende, aanklampende manier. De jongere staat steeds aan het stuur van zijn eigen traject en gaat samen met de partners op zoek naar het antwoord op de specifieke hulpvraag van de jongere. Hierbij gaan we voor een gecontinueerde begeleiding waarin wordt samengewerkt, niet doorverwezen.

Hoe pakken we dat aan?

Elke jongere heeft als centraal ankerfiguur een trajectgezel en de relatie tussen hen beide staat centraal. Binnen de leefwereld van de jongere bouwen ze samen een traject op maat op, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.

We werken samen met verschillende lokale partners om de sociale positie van de jongere binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken. Deze partners nemen een ondersteunende of begeleidende rol op, afhankelijk van de noden van de jongere. We streven naar een partnerschapswerking die organisatie-overschrijdend, complementair en elkaar versterkend is.

Voor wie?

Het lokaal partnerschap Noorderkempen ondersteunt jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en problemen met het overbruggen van drempels binnen verschillende levensdomeinen.

Financiering

MOEF! Noorderkempen is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. Dit project kadert in de oproep 528 Lokale partnerschappen voor jongeren, tweede ronde, blinde vlekken. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2023.

 

We werken samen met

Image Image

Wat wij nog meer doen

Image
Aan boord!

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
Image
Samen-Werkt#Heusden-Zolder

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Meer lezen
×